Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Site survey
802.1x
2nd opinion
Design
Implementation
Konsulting innebär att vi jobbar i projektform med tydliga gränser för vad som ska levereras.

Dokumentation först! Ofta lämnar leverantörerna dokumentationen sist av allt och i värsta fall levereras ingen dokumentation alls. Vi anser att när man bygger upp ett system så ska man ha sådan koll på hur allt fungerar att man ska kunna göra dokumentationen innan arbetet påbörjas. Så vi gör som regel alltid dokumentationen först.