Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Shared-office
Global remoteoffice
Perfect storage
Infrastruktur koncept är i sig ingen tjänst vi levererar utan istället är det smarta sätt att lösa ett problem på.

Genom att kombinera flera av våra tjänster kan vi däremot leverera helt enligt koncepten.